1 березня в Сумському державному університеті студенти спеціальностей «Психологія», «Соціальна робота», «Переклад» обговорили питання академічної доброчесності, зокрема, напрацювали спільне бачення щодо наукової новизни в студентських роботах.

Начальник Центру науково-технічної і економічної інформації СумДУ Артем Артюхов розкрив розуміння академічної доброчесності та в форматі дискусії зацікавив студентів контраверсійними питаннями. Зокрема, чи правильним вчинком є доповісти  викладачу, що твій одногрупник під час іспиту списував? Або що використовував цифрові пристрої? І чим обертається та чи інша відповідь у подальшій професійній діяльності сьогоднішніх студентів? Ці питання активізували неабиякий інтерес серед учасників, який продовжився запеклими дебатами. Студентам, які розділилися на дві команди «Уряд» і «Опозиція», для дискусії була запропонована теза: «У студентський роботах мають бути елементи наукової новизни». Обговорення йшло навколо того, що якісна підготовка вимагає суттєвих витрат часу студентів, але також вимагає й суттєвої праці викладача, відкритого до сприйняття самостійних думок студентів.

До експертизи за темою долучилися також представники кафедри математичного аналізу та методів оптимізації. Учасники погодилися, що досить цікаві студентські проекти можуть народжуватися на перетині соціально-психологічних досліджень і пошуку математичного апарату для їх оброблення, тож домовилися про нові зустрічі та подальшу співпрацю.

Джерело: сайт Сумського державного університету