Тривалість проєкту: з 15 січня 2021 р. до 14 січня 2024 р.
Код проєкту: 618940-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP
Програма: Erasmus+ KA2 (проєкти співпраці)

Основна мета проєкту «Open Practices, Transparency and Integrity for Modern Academia» (OPTIMA), назву якого можна перекласти як «Відкриті практики, прозорість та доброчесність для сучасної вищої школи», — впровадження ідей та практик Відкритої науки в Україні з метою покращення якості освітніх послуг. Серед пріоритетів OPTIMA: робота з переміщеними українськими університетами, фокус на проблемах зміни клімату та інклюзивність завдяки використанню сучасних інформаційних технологій.

До консорціуму OPTIMA в якості партнерів увійшли також Донецький національний університет ім. Василя Стуса, Сумський державний університет, Луцький Національний Технічний Університет, Національний антарктичний науковий центр та Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Потужним та різноманітним є склад міжнародних партнерів проєкту: Технічний університет Граца (Австрія), Вроцлавська політехніка (Польща), Університет Кот-д’Азур (Франція), ГО «Eurodoc» (Бельгія), ГО «Stichting eIFL.net» (Нідерланди). Асоційовані партнери: Рада ректорів переміщених університетів, ГО «Центр інновацій та сталого міжнародного розвитку» та ТОВ «Антиплагіат».

Детальніше: https://lpnu.ua/optima

Сумський державний університет університет є одним із десяти вищих навчальних закладів, які приймають участь у Проекті сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project, SAIUP)

Проект здійснюється Американськими радами з міжнародної освіти разом з Міністерством освіти і науки України за підтримки Посольства США в Україні. Місія проекту - сприяння формуванню та становленню довіри до системи вищої освіти України, ґрунтуючись на засадах чесності, справедливості, відповідальності та взаємоповаги усіх учасників академічного процессу, поширення ідей важливості якісної вищої освіти задля формування сучасного успішного громадянина – рушія якісних змін задля розвитку України.