Сумський державний університет університет є одним із десяти вищих навчальних закладів, які приймають участь у Проекті сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project, SAIUP)

Проект здійснюється Американськими радами з міжнародної освіти разом з Міністерством освіти і науки України за підтримки Посольства США в Україні. Місія проекту - сприяння формуванню та становленню довіри до системи вищої освіти України, ґрунтуючись на засадах чесності, справедливості, відповідальності та взаємоповаги усіх учасників академічного процессу, поширення ідей важливості якісної вищої освіти задля формування сучасного успішного громадянина – рушія якісних змін задля розвитку України.