4 жовтня Артем АРТЮХОВ, доцент кафедри маретингу, керівник Групи сприяння академічній доброчесності СумДУ представив проєкт «With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe» освітній і науковій спільноті України на Форумі академічної доброчесності, який було спільно організовано Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти та компанією Unicheck.

Артем АРТЮХОВ у своєму виступі «Система забезпечення академічної доброчесності у закладі вищої освіти та її зовнішня оцінка: на шляху до світових стандартів» відзначив вимоги до університетських систем забезпечення академічної доброчесності, які дозволять закладам вищої освіти успішно інтегруватись до європейського освітнього і наукового досвіду. На прикладі Сумського державного університету він надав опис університетської системи забезпечення академічної доброчесності та шляхи її ефективного функціонування.

До участі у Форумі долучились більше 850 слухачів.

Участь у Форумі академічної доброчесності є продовженням циклу просвітницьких заходів з тематики академічної доброчесності у діяльності закладів освіти на національному і міжнародному рівнях, які організовуються в рамках проєкту ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH-101048055 «AICE - With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe», що співфінансується Виконавчим агентством ЄС з освіти, аудіовізуальних засобів та культури в рамках напряму «Жан Моне» програми Erasmus+

Проєкт AICE присвячений впровадженню кращого досвіду країн ЄС у забезпеченні академічної доброчесності в освітній діяльності закладів освіти, визначення ролі здобувачів освіти, викладачів та менеджменту університету у формуванні доброчесного освітнього середовища.

 

Впродовж 16-19 серпня Артем Артюхов, доцент кафедри маретингу, керівник Групи сприяння академічній доброчесності СумДУ провів тижневий тренінг «Організація наукової діяльності: шлях від ідеї до її комерціалізації» на базі Казахського агротехнічного університету ім. С.Сейфулліна (м. Нур-Султан, Казахстан). В рамках тренінгу були розглянуті питання академічної та дослідницької доброчесності в освітньо-науковій діяльності універитету, проведення бібліометричного аналізу та коректного використання літературних джерел, критеріїв вибору журналу для публікації та виявлення ознак «хижацьких» видавництв.

 До участі у тренінгу долучились близько 50 учасників з 5 закладів вищої освіти Казахстану.

Тренінг є продовженням циклу просвітницьких заходів з тематики академічної доброчесності у діяльності закладів освіти, які організовуються в рамках проєкту ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH-101048055 «AICE - With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe», що співфінансується Виконавчим агентством ЄС з освіти, аудіовізуальних засобів та культури в рамках напряму «Жан Моне» програми Erasmus+

 

Проєкт AICE присвячений впровадженню кращого досвіду країн ЄС у забезпеченні академічної доброчесності в освітній діяльності закладів освіти, визначення ролі здобувачів освіти, викладачів та менеджменту університету у формуванні доброчесного освітнього середовища.

 

Науковці Сумського державного університету отримали можливість диссемінації парадигми відкритої науки та освіти завдяки підримці ЄС проєкту «Відкрита наука та освіта в Європі: історії успіху для українського академічного середовища», який співфінансується Виконавчим агентством ЄС з освіти, аудіовізуальних засобів та культури в рамках напряму «Жан Моне» програми Erasmus+.

Проєкт спрямований на формування мережі провайдерів принципів відкритої науки в різних регіонах України. Ідея полягає в тому, щоб сформувати нову парадигму використання інформаційних ресурсів відкритого доступу на основі найкращих практик ЄС та сприяти входженню до європейської освітньої та наукової спільноти, яка ефективно залучається до відкритих практик в академічному середовищі.

В рамках виконання проєкту планується проведення серії вебінарів «Відкритий інноваційний простір: від генерації знань до трансферу інновацій», зимової школи «Відкрита наука в освіті та дослідженнях: найкращі практики ЄС», круглого столу «Перші кроки в парадигмі використання відкритих даних і ресурсів: досвід ЄС для України», а також інших освітніх активностей.

Група сприяння академічній доброчесності СумДУ за підтримки університетів-партнерів (зокрема НУ «Дніпровська політехніка») та Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти забезпечила проведення тренінгу «Академічна доброчесність як рушійна сила підвищення якості вищої освіти: кейси акредитаційної експертизи».

Навчання проходило три дні, з 14 по 16 червня, за такою структурою:

  • День 1: Аналіз нормативної бази ЗВО в частині забезпечення академічної доброчесності.
  • День 2: Критерії оцінювання системи забезпечення академічної доброчесності під час акредитаційної експертизи.
  • День 3: Академічна доброчесність у звітах самооцінювання та звітах експертної групи – кейси.

До участі у тренінгу долучились близько 450 учасників з більше ніж 50 організацій – закладів вищої освіти, наукових установ, у тому числі студенти, яким небайдужі питання академічної доброчесності.

Цей тренінг є продовженням циклу просвітницьких заходів, організованих в рамках проєкту ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH-101048055 «AICE - With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe», що співфінансується Виконавчим агентством ЄС з освіти, аудіовізуальних засобів та культури в рамках напряму «Жан Моне» програми Erasmus+.

Проєкт AICE присвячений впровадженню кращого досвіду країн ЄС у забезпеченні академічної доброчесності в освітній діяльності закладів освіти, визначенні ролі здобувачів освіти, викладачів та менеджменту університету у формуванні доброчесного освітнього середовища.

У третій декаді травня Група сприяння академічній добочесності Сумського державного університету спільно із закладами вищої освіти України організувала цикл онлайн-заходів, присвячених розгляду національного та європейського досвіду у забезпеченні академічної доброчесності.

«Тиждень європейських цінностей академічної доброчесності» є першим з циклу просвітницьких заходів, який було організовано в рамках проєкту ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH-101048055 «AICE - With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe», що співфінансується Виконавчим агентством ЄС з освіти, аудіовізуальних засобів та культури в рамках напряму «Жан Моне» програми Erasmus+.

23 травня команда AICE виступила перед освітянами і науковцями України з тематичною доповіддю «Академічна доброчесність у закладах освіти: досвід України та Європейського союзу».

24 травня відбулась презентація проєкту AICE у формі семінару – «Виклики перед вищою освітою в розбудові систем забезпечення академічної  доброчесності».

25 травня в рамках AICE було проведено круглий стіл «Інституційна культура академічної доброчесності: національний досвід та кращі практики Європейського союзу».

До жвавого обговорення актуальних тем долучились близько 300 учасників  з більше ніж 40 організацій – закладів вищої освіти, наукових установ, обласних департаментів освіти і науки, компаній-розробників програмного забезпечення перевірки унікальності текстів.

До відома. Проєкт AICE присвячений впровадженню кращого досвіду країн ЄС у забезпеченні академічної доброчесності в освітній діяльності закладів освіти, визначення ролі здобувачів освіти, викладачів та менеджменту університету у формуванні доброчесного освітнього середовища.

24 травня 2022 р. о 15 годині відбудеться презентація проєкту ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH-101048055 «AICE - With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe», який співфінансується Виконавчим агентством ЄС з освіти, аудіовізуальних засобів та культури в рамках напряму «Жан Моне» програми Erasmus+.

Проєкт AICE присвячений впровадженню кращого досвіду країн ЄС у забезпеченні академічної доброчесності в освітній діяльності закладів освіти, визначення ролі здобувачів освіти, викладачів та менеджменту університету у формуванні доброчесного освітнього середовища.

Під час презентації проєкту AICE будуть визначені основні виклики у забезпеченні академічної доброчесності, які постають перед українськими університетами, озвучено основні цілі проєкту, представлено план активностей в рамках виконання проєкту. На прикладі університетської системи забезпечення академічної доброчесності Сумського державного університету будуть запропоновані основні алгоритми формування доброчесного середовища, побудованого на принципах нульової толерантності до будь-яких проявів академічної недоброчесності.

Реєстрація на участь.

В рамках проєкту OPTIMA, який фінансується Європейським союзом в рамках програми Еразмус+ КА2, науковці Сумського державного університету у складі консорціуму приступили до підготовки навчальних посібників, які присвячені питанням відкритої науки в освітній і науковій діяльності. Посібники будуть призначені для магістрантів і аспірантів, а також інших зацікавлених читачів, які хочуть оволодіти принципами відкритої науки та успішно застосовувати їх у своїй діяльності.

Важливе місце у цьому посібнику займатимуть питання академічної і дослідницької доброчесності до розкриття яких науковці університету долучились як розробники ряду авторських матеріалів у цьому напрямі. В подальшому в рамках проєкту планується створення масового відкритого онлайн курсу «Відкрита наука та відкриті наукові практики» на університетській платформі «Екзаменаріум».

Шановні студенти та працівники СумДУ!

Запрошуємо вас взяти участь у опитуванні (https://forms.office.com/r/5YFq5RbKLg), метою якого є дослідження ставлення українського студентства й академічної спільноти до цінностей академічної доброчесності та відкритих наукових практик, а також виявлення типових прикладів недоброчесної поведінки. Участь у опитуванні є добровільною та анонімною, а його результати (зібрані дані та їхній аналіз) будуть опубліковані у відкритому доступі. Для заповнення анкети вам знадобиться близько 10 хвилин. Опитування триватиме з 14 по 30 грудня 2021 року. 

Організатором опитування є команда проєкту OPTIMA, менеджеру якого просимо адресувати усі питання щодо цього дослідження: https://lpnu.ua/optima. Проєкт фінансується за підтримки програми Erasmus+ Європейського Союзу.

Дякуємо за ваш час та надіслані відповіді! Ваша участь допоможе розвитку культури академічної доброчесності та відкритої науки в Україні.

Від імені Американських Рад з міжнародної освіти, що впроваджують проєкт “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти”, запрошуємо вас відвідати онлайн-вебінар “Спартанці науки: інтервенція академічної доброчесності”, що відбудеться 27 вересня о 16:30. 

Спікери:

  • Джейк Каспер, фахівець із питань академічної доброчесності у Деканаті по роботі зі студентами Університету штату Мічиган. Джейк відповідає за вживання стратегічних заходів у випадках, що стосуються студентів, яких зловили на порушеннях принципів академічної доброчесності в університеті.
  • Брендон Арнолд, координатор програм по роботі із новими студентами в Офісі програм для нових студентів та сімей Темпльського університету. Основною місією Брендона є підтримка кожного зі студентів на шляху здобуття освіти у Темпльському університеті та під час процесу прийняття академічних рішень. 

Дата та час: 27.09.2021 р. о 16:30

Захід присвячений досвідові Університету штату Мічиган (Michigan State University) та та Темпльського університету (Temple Univerisity) у створенні унікальних моделей системи академічної доброчесності та оцінювання, а також обговоренню, як окремі елементи цих систем можуть бути втілені на кампусі вашого університету. Окрім цього, на вебінарі ви дізнаєтеся про те, як практично створювати курси з академічної доброчесності для студентів та які аспекти найкраще включати у зміст таких курсів.


Участь у події безкоштовна за умови попередньої реєстрації. Посилання на реєстраційну форму:

https://forms.gle/HaBUdcfJFeKqWCZe7

Посилання для приєднання до вебінару:  https://us02web.zoom.us/j/81294476069 

 

✅ Представники групи АкД та співробітники СумДУ інших підрозділів взяли участь у міжнародному воркшопі в рамках проєкту «Open Practices, Transparency and Integrity for Modern Academia» (OPTIMA).

Воркшоп проводився університетом Côte d'Azur (Париж) 07—10.06.2021 р.

Зокрема, в рамках воркошопу відбулися заходи, що стосувалися практик відкритої науки, відкритого рецензування та побудови платформи для відкритої науки на базі українських університетів-партнерів проєкту.

СумДУ входить до консорціуму OPTIMA в якості партнера. Основна мета проєкту OPTIMA, назву якого можна перекласти як «Відкриті практики, прозорість та доброчесність для сучасної вищої школи», — впровадження ідей та практик Відкритої науки в Україні з метою покращення якості освітніх послуг. Серед пріоритетів OPTIMA: робота з переміщеними українськими університетами, фокус на проблемах зміни клімату та інклюзивність завдяки використанню сучасних інформаційних технологій. (Детальніше: https://lpnu.ua/optima)