4 жовтня Артем АРТЮХОВ, доцент кафедри маретингу, керівник Групи сприяння академічній доброчесності СумДУ представив проєкт «With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe» освітній і науковій спільноті України на Форумі академічної доброчесності, який було спільно організовано Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти та компанією Unicheck.

Артем АРТЮХОВ у своєму виступі «Система забезпечення академічної доброчесності у закладі вищої освіти та її зовнішня оцінка: на шляху до світових стандартів» відзначив вимоги до університетських систем забезпечення академічної доброчесності, які дозволять закладам вищої освіти успішно інтегруватись до європейського освітнього і наукового досвіду. На прикладі Сумського державного університету він надав опис університетської системи забезпечення академічної доброчесності та шляхи її ефективного функціонування.

До участі у Форумі долучились більше 850 слухачів.

Участь у Форумі академічної доброчесності є продовженням циклу просвітницьких заходів з тематики академічної доброчесності у діяльності закладів освіти на національному і міжнародному рівнях, які організовуються в рамках проєкту ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH-101048055 «AICE - With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe», що співфінансується Виконавчим агентством ЄС з освіти, аудіовізуальних засобів та культури в рамках напряму «Жан Моне» програми Erasmus+

Проєкт AICE присвячений впровадженню кращого досвіду країн ЄС у забезпеченні академічної доброчесності в освітній діяльності закладів освіти, визначення ролі здобувачів освіти, викладачів та менеджменту університету у формуванні доброчесного освітнього середовища.