В рамках проєкту OPTIMA, який фінансується Європейським союзом в рамках програми Еразмус+ КА2, науковці Сумського державного університету у складі консорціуму приступили до підготовки навчальних посібників, які присвячені питанням відкритої науки в освітній і науковій діяльності. Посібники будуть призначені для магістрантів і аспірантів, а також інших зацікавлених читачів, які хочуть оволодіти принципами відкритої науки та успішно застосовувати їх у своїй діяльності.

Важливе місце у цьому посібнику займатимуть питання академічної і дослідницької доброчесності до розкриття яких науковці університету долучились як розробники ряду авторських матеріалів у цьому напрямі. В подальшому в рамках проєкту планується створення масового відкритого онлайн курсу «Відкрита наука та відкриті наукові практики» на університетській платформі «Екзаменаріум».