Метою масового відкритого онлайн-курсу «Академічна доброчесність: цінності, навички, дії» є популяризація принципів академічної доброчесності як в освітянському та науковому просторі, так і для інших професій, де мають місце принципи доброчесності та трапляються випадки їх порушення. Задача курсу – створення інтерактивної платформи, яка буде популяризувати принципи академічної доброчесності, масово розповсюджувати інформацію про академічну доброчесність.

Зважаючи на те, що курс не є академічним, результатом успішного проходження курсу є набуття слухачем навичок та компетентностей щодо організації навчальної та/або наукової роботи, діяльності за місцем роботи (для слухачів, які працюють за межами університетів або наукових установ) з дотриманням правил академічної доброчесності та етичних норм здійснення своєї діяльності.

В умовах гострої необхідності популяризації принципів академічної доброчесності застосування для просвітницької діяльності застосування методичних матеріалів на кшталт всілякого роду курсів із  супроводженням їх демонстраційними та агітаційними елементами може дати більш  ефект, ніж «сухе»  викладення фактів щодо принципів академічної доброчесності, видах порушення цих принципів, засобах попередження порушень тощо.

Одним з найбільш дієвих інструментів, на думку авторів проекту, є гейміфікація при поданні основних принципів академічної доброчесності. Першим етапом такої «гри» є презентація поглядів різних представників університетської спільноти, які в неакадемічному стилі, популярно представлять як основні принципи академічної чесності та загітують учасників освітнього і наукового процесів до наступного проходження масового відкритого онлайн-курсу «Академічна доброчесність».

Цільові групи - студенти всіх освітніх рівнів, аспіранти і докторанти, викладачі, менеджмент університету, всі категорії освітян і науковців, слухачі курсів підвищення кваліфікації, представники будь-яких професій, які під час роботи стикаються з проявами недоброчесності (шахрайство, змова, фальсифікація, фабрикація тощо